LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Thông tin cập nhật từ ngày 01/07/2021 đến 31/07/2021
MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
EC11EZ11Thôn 11 Tiên Thọ06:00 ngày 01/07/202110:00 ngày 01/07/2021
EH23EO12Nhà máy nước Tiên Kỳ06:00 ngày 02/07/202110:00 ngày 02/07/2021
EC23EY03Tiên Sơn 3 (ODA)06:00 ngày 03/07/202110:00 ngày 03/07/2021
EC23ET01Tiên Lập 1 (ODA)04:30 ngày 06/07/202114:00 ngày 06/07/2021
EC23EU03Tiên Lộc 4+504:30 ngày 06/07/202114:00 ngày 06/07/2021
EC23EN02Tiên Cẩm 204:30 ngày 08/07/202114:00 ngày 08/07/2021
EC23EN03Tiên Cẩm 304:30 ngày 08/07/202114:00 ngày 08/07/2021
EC23EX08Tiên Phong 2-106:30 ngày 15/07/202110:30 ngày 15/07/2021
EC23ES16TBA Thôn 8 Tiên Lãnh07:30 ngày 16/07/202111:30 ngày 16/07/2021
EC23EZ01Tiên Thọ 106:30 ngày 20/07/202111:00 ngày 20/07/2021

Lịch Cúp Điện Tiên Phước Quảng Nam

Thông tin được cập nhật tự động từ Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung.

Menu