LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Thông tin cập nhật từ ngày 09/11/2021 đến 30/11/2021
MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
EC23ER02Tiên Hiệp 208:00 ngày 10/11/202112:00 ngày 10/11/2021
EC23EO08Tiên Cảnh 813:30 ngày 10/11/202116:00 ngày 10/11/2021
EC23ET04Tiên Lập 407:30 ngày 13/11/202111:00 ngày 13/11/2021
EC23EA05Huyện Uỷ Tiên Phước06:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV01Tiên Mỹ 106:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV02Tiên Mỹ 206:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV03Tiên Mỹ 306:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV04Tiên Mỹ 406:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV05Thôn 8 Tiên Mỹ06:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV06TBA Tiên Mỹ 1-106:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV07TBA Thôn 5 Tiên Mỹ06:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EV08Tiên Mỹ 3-106:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EH23EA13Bưu Điện Tiên Phước06:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021
EC23EO10Tiên Cảnh 1007:00 ngày 17/11/202110:00 ngày 17/11/2021
EC23EO06Tiên Cảnh 613:30 ngày 17/11/202115:30 ngày 17/11/2021

Lịch Cúp Điện Tiên Phước Quảng Nam

Thông tin được cập nhật tự động từ Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung.

Menu