Với mục đích chính sẽ ưu tiên tổng hợp thông tin của bà con huyện nhà, đưa đồng hương, bà con đến gần nhau hơn; các thông tin liên quan đến hạng mục dịch vụ, công ty, doanh nghiệp,… sẽ hỗ trợ tại đây. Ngoài các thông tin liên quan bên dưới, bà con có thể liên hệ BQT tại Fanpage Người Tiên Phước để hỗ trợ đăng bài.

Menu